Alice drømmer om mamsen som ble årets Cairn i Sverige 2011.