Shakristo's Pocahontas ble 2BTK med cert i Moss 2014. 19 mnd gammel.