Shakristo's Scaglietti "Maja" ble BIM på Terrierspesialen både 8/6 og 9/6-2013